เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท แฮปปี้ ทู ริช จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากเจตนาอันแรงกล้าที่ต้องการเห็นผู้คนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของท่านประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเครือข่าย ด้วยแนวคิดที่ว่า “ยุคปัจจุบันมีผู้คนมากมาย ในสังคมที่คาดหวังการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและดีขึ้น มีครอบครัวที่อบอุ่น รวมถึงการมีสุขภาพดี” บริษัท แฮปปี้ ทู ริช จำกัด มีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างสรรค์สังคมและทำให้ผู้คนในสังคมมีโอกาสเป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัว พร้อมเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินและเวลาด้วย “การสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคง”

จากประสบการณ์ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผลิตเวชภัณฑ์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าสุขภาพที่มี มาตรฐานคุณภาพที่ยอดเยี่ยม และได้รับการพิสูจน์จากกระแสตอบรับของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

บริษัท แฮปปี้ ทู ริช จำกัด จึงมีความพร้อมสมบูรณ์ครบทุกด้าน พร้อมสร้างโอกาสให้กับทุกท่านเข้ามาเป็น หุ้นส่วนธุรกิจ และสัญญาว่าจะนำพาท่านไปสู่เป้าหมายที่ท่านต้องการ โดยทุกท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ ภายใต้ แนวคิดใหม่ “เชื่อมต่อถึงกัน เติบโตไปพร้อมกัน We Connect, We Grow together”